Leader in me

Onderwijsconcept : "The Leader in Me" school.

Nog niet lang geleden leefden we in het informatietijdperk. In die tijd ging het voornamelijk om het overdragen van kennis aan leerlingen. Nou, dat tijdperk is voorbij. Het heeft plaats gemaakt voor het tijdperk van de kenniswerker. Feitenkennis is niet langer de onderscheidende factor om succesvol te zijn in de maatschappij. Het gaat steeds meer om het bezitten van "(levens)vaardigheden". Wie ben ik? Wat kan ik? Wat kan een ander? Met andere woorden, ze kunnen omgaan kennis, met zichzelf en met de ander.
In de komende vier jaar gaan we werken met de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dit geldt voor alle medewerkers binnen onze school, maar ook voor de leerlingen en de ouders.
Eigenschap 1: Wees proactief
Wij hebben verantwoordelijkheidsgevoel. Wij nemen initiatief. We kiezen ons gedrag, houdingen en stemmingen. We geven niet anderen de schuld van onze fouten.

Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen
Wij plannen vooruit en stellen doelen. Wij doen betekenisvolle dingen en maken het verschil. Wij zijn onderdeel van een groep en dragen bij aan de missie, vanuit de visie van onze school. We doen iedere dag ons best om een goede burger te zijn.

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst
We besteden onze tijd aan dingen die het belangrijkst zijn. We kunnen nee zeggen tegen dingen waarvan we weten dat we ze niet moeten doen. We stellen prioriteiten en werken volgens plan. We zijn gedisciplineerd en georganiseerd.

Eigenschap 4: Denk win-win
Wij komen op voor onze eigen belangen zonder die van anderen uit het oog te verliezen. We storten regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen. Wanneer er conflicten zijn zoeken we oplossingen die voor alle partijen werken.

Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Wij luisteren naar de ideeën en gevoelens van anderen. Wij proberen deze ook vanuit het standpunt van een ander te bekijken. Wij durven ideeën naar voren te brengen. 

Eigenschap 6: Synergie
Wij waarderen de sterke punten van anderen en leren van hen. Wij kunnen goed opschieten met anderen, ook al zijn zij anders dan wij. Wij kunnen goed samenwerken. Wij vragen anderen naar ideeën en inbreng bij het oplossen van problemen, omdat we weten dat we samen betere oplossingen bedenken.

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp
Wij zorgen goed voor onszelf. Wij brengen tijd door op school, maar ook met familie en vrienden. Wij leren op veel verschillende manieren en op diverse plekken, niet alleen op school. Wij nemen de tijd om anderen te helpen.


Onze leerkrachten worden onderwezen in de 7 eigenschappen, zoals hierboven beschreven. Deze eigenschappen worden aangeleerd in lessen aan onze leerlingen. The Leader in Me is dagelijks zichtbaar in onze school.