Engels

 

YES! Wij geven Engels in groep 1 t/m 8. Iedere groep krijgt Engels van een vakleerkracht.

Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst. Beheersing van de Engelse taal is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan een goede beheersing van het Engels voor studie, werk of deelname aan de samenleving.

Wij willen onze leerlingen hier goed op voorbereiden! Het blijkt namelijk dat:
- Vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind.
- Kinderen tot hun 7e jaar het beste een vreemde taal leren.
- Kennis van het Engels niet ten koste gaat van het Nederlands, het draagt juist bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal.