Bewegend leren

In de komende jaren willen wij bewegen en leren combineren. In schooljaar 2018-2019 hebben we een start gemaakt met "bewegend leren". In alle groepen zijn bijbehorende lessen gegeven. De ambitie is om dit in de komende jaren uit te breiden.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Bewegen heeft namelijk positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen.

- Bewegen is gezond.
- Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren kun je je beter concentreren.
- Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.
- Bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag.
- Bewegen toepassen in de klas en op het plein maakt school leuker voor leerlingen en voor docenten.