Klik hier om een afspraak te maken voor een rondleiding op onze openbare basisschool!S.T.O.E.R. Je beste ik voor ons allemaal!

S: samen
T: talent
O: ontdekken
E: energie
R: ruimte

Bij ons op de Boomhut stimuleren we leerlingen om vol zelfvertrouwen hun eigen kwaliteiten en die van anderen te ontdekken en te waarderen. Dit alles met als hoogste doel dat ze met zelfvertrouwen hun beste ik vinden.
Om onze leerlingen hun sterke kanten te laten ontdekken, dagen we ze elke dag uit om hun grenzen te verleggen. Dat doen we in een leeromgeving die ruimte geeft voor ervaren, bewegen en ontdekken.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en leerkrachten in een open sfeer ontdekken dat leren een gemeenschappelijk doel is. Leerlingen en leerkrachten leren hun eigen kwaliteiten én die van anderen te ontdekken, waarderen, respecteren en benutten.
Levensvaardigheden zijn onmisbaar voor zelfvertrouwen. Wij bieden een leeromgeving die gericht is op het aansturen van het eigen leerproces, bewegen en het bewust worden van zichzelf. Onze leerlingen staan vol vertrouwen in de wereld.