Leader in me

The Leader in Me

"Leiderschap is dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuzes met het einddoel voor ogen. Daarvoor vertrouw ik op wat ik kan en wat we samen kunnen bereiken ".

Op de Boomhut werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn. Deze is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We noemen het ook wel "The leader in Me" of "De 7 gewoonten van effectief leiderschap". Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.
Het uitgangspunt van "The Leader in Me" is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen.

Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal.
De kinderen leren "21st century" vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. We werken in de hele school, van groep 1 tot en met groep 8, met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten.

De wortels van de boom zijn goed zichtbaar op de tekening en dat moet ook, want dat is waarmee de boom stevig in de grond staat en dus niet zomaar om kan vallen. Met de wortels begint dan ook het leertraject met de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan namelijk over jezelf. Je leert werken aan jezelf en daardoor word je steviger, minder onzeker, minder snel bang. Ook leer je minder snel te klagen. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt dat je zelf doet wat nodig is, voor jezelf maar ook voor een ander.

De stam staat symbool voor hoe je bent in relaties met anderen, voor samen leven en samen werken. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. De kinderen leren win - win te denken zodat de ander ook ruimte krijgt. Gewoonte 5 leert je te luisteren met je oren én je hart: eerst begrijpen, dan begrepen worden. Zoek de samenwerking, zodat twee aparte ideeën misschien wel leiden tot een derde, nóg beter idee en dat is synergie; gewoonte 6. De kruin: tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je 'de zaag scherp houdt'! Gewoonte 7 wil dus zeggen: zorg goed voor jezelf, voed je ziel en je lichaam op een gezonde manier. Zoek inspiratie in je geloof, in de natuur, maar ook in cultuur: lees mooie boeken, luister naar mooie muziek, praat met inspirerende mensen. Ga om met mensen die je lief zijn, eet gezond, ga op tijd naar bed en zorg voor voldoende beweging.

Zo hopen wij dat een combinatie van kennis, vaardigheden en life skills dé manier is waarop onze kinderen zich in een uitdagende en dynamische maatschappij staande kunnen houden en zodoende kunnen worden wie ze zijn!

The Leader in Me veronderstelt dat de uitdagingen voor het onderwijs invloed hebben op elkaar. Dat een goede cultuur op school waar waarden worden overgedragen, invloed heeft op de vaardigheden van kinderen en hun resultaten. En helemaal dat als kinderen gewoontes of vaardigheden ontwikkelen die hun karakter versterkt en de samenwerking met anderen verbetert, dit ook hun resultaten op de kernvakken zal beïnvloeden.

Hieronder zetten we de 7 gewoonten op een rijtje voor u.