Internationalisering

OPO Hof van Twente is een bestuur dat haar internationaliseringsbeleid binnen haar negen scholen actief uitdraagt. Het feit dat alle scholen Engelse lesgeven vanaf 4 jaar dient als basis en enkele aangesloten kinderdagverblijven ondernemen al Engelse activiteiten met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Dit betekent dat het niveau Engels van de meeste kinderen op een bepaald moment op de lagere school relatief hoog wordt. Hierdoor ontstaat de behoefte om hun Engelse vaardigheden in de praktijk te brengen. Er lopen diverse pilots met bijvoorbeeld het integreren van wereldoriëntatievakken en internationalisering, maar ook met het individualiseren van het Engelse onderwijs. 
 
OPO Hof van Twente heeft nu vier vakleerkrachten Engels, een internationaliseringscoördinator, één eTwinning-school, twee eTwinning-ambassadeurs, en één school die momenteel deelneemt aan een Erasmus+ KA2-project (iBUILD IT). Het bestuur wil alle scholen stimuleren om deel te nemen aan internationaliseringsactiviteiten, zowel met hun leerkrachten als met hun leerlingen.

Door middel van internationaliseringsactiviteiten wil OPO Hof van Twente het volgende bereiken: 
 
1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten 
 
2.            Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit 
 
3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap. 
 
4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische toepassingen voor kinderen 
 
5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden uit Europa 

 

Net als binnen OPO Hof van Twente zien we op obs De Boomhut dat internationalisering een belangrijk onderdeel zou moeten zijn in het onderwijs. We zijn namelijk allemaal een onderdeel in een (steeds meer) internationale wereld. De komende jaren richten we ons op de ontwikkeling van de volgende 3 punten:

Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit 

Diverse landen in Europa staan hoog aangeschreven als het gaat om Special Educational Needs (De Scandinavische landen staan hier met name bekend om). Samen met en van elkaar leren is een belangrijke pijler binnen het onderwijs op De Boomhut. Om die reden zullen de medewerkers van obs De Boomhut de komende schooljaren voorbeelden opzoeken waarvan wij op dit gebied kunnen leren. Zij zullen deze kennis delen met het gehele team, om zo te onderzoeken op welke manieren wij ons onderwijs kunnen verbeteren.   

 

Verbetering van Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische toepassingen voor kinderen 

Alle leerlingen op De Boomhut krijgen vanaf groep 1 minimaal één keer in de week een Engelse les van een vakdocent. We merken dat er in de midden- en bovenbouw soms grote verschillen ontstaan op het gebied van Engels, omdat sommige leerlingen ook na schooltijd veel met Engels in aanraking komen. Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgen leerlingen in groep 6, 7 en 8 groep doorbrekend Engelse les. Op deze manier kunnen we het lesaanbod nóg beter op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen aanpassen.  

Voor de leerkrachten zijn er diverse mogelijkheden om hun eigen Engelse vaardigheid te verbeteren. Zo is het mogelijk om een taalcursus te volgen en is er binnen OPO een 'speaking club' opgezet, waarbij het Engels in de praktijk wordt geoefend.  

Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden uit Europa 

Op De Boomhut vinden we het belangrijk om goed naar ons onderwijs te kijken en op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn er een mooi aantal ontwikkelingen in gang gezet (onder andere: schoolhond Zapp, meer aandacht voor talentontwikkeling binnen het onderwijs en bewegend leren). Deze ontwikkelingen willen we continu blijven verbeteren. Dit doen we door onder andere plekken te zoeken in Europa waar ze vooruit lopen op deze ontwikkelingen, zodat wij hiervan kunnen leren.