OR

Ouderraad

Een actieve commissie in onze school is de ouderraad (OR). Zij vormt samen met de MR de verbinding tussen school en ouders.
De OR organiseert activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook helpen zij het team bij het versieren van de school en verleent hand en spandiensten bij schoolfeesten, evenementen en schoolse activiteiten.

De OR int één keer per jaar de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bedraagt momenteel €20,00 per leerling en voor twee leerlingen €27,50.

Een belangrijk speerpunt is het oud papier en de opbrengst hiervan. Iedere eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de vakanties) staat de oud papiercontainer voor de school.  Vanuit deze opbrengst kan de school vele extra activiteiten organiseren en financieren.


Samenstelling OR

Personeelsgeleding:

Wanda de Groot
Jantien Luttikhedde

Oudergeleding:

Will Bosch
Mischa Hulsing
Janine van der Graaf
Mark Exterkate
Linda Haverkate
Dorethy Heinhuis
Stefan Huistede
Marieke Oltwater