MR

Medezeggenschap

De MR van obs de Boomhut bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. Zij is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur en adviseert de schooldirectie en het team inzake beleid. De MR denkt mee, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemming- of adviesrecht en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Tevens bewaakt de MR de kwaliteit van het geboden onderwijs. De directeur is adviserend lid en in deze rol iedere vergadering één uur aanwezig.

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:
19 - 09 - 2022
15 - 11 - 2022
23 - 01 - 2023
12 - 04 - 2023
14 - 06 - 2023Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Mirjan Horstman                       Voorzitter                         
Sander ten Donkelaar            GMROudergeleding
Daisy Oolbekkink                    GMR
Niek Brands
Elke Schrooten                          Secretaris