MR

Medezeggenschap

De MR van obs de Boomhut bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. Zij is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur en adviseert de schooldirectie en het team inzake beleid. De MR denkt mee, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemming- of adviesrecht en is mede verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Tevens bewaakt de MR de kwaliteit van het geboden onderwijs. De directeur is adviserend lid en in deze rol iedere vergadering één uur aanwezig.


Samenstelling MR

Personeelsgeleding:
Mariël Vehof                                  Voorzitter
Mirjan Horstman                        GMR
Sander ten Donkelaar
Leonie Wansink                            Secretaris


Oudergeleding
Anneke Naafs
Daisy Oolbekkink
Niek Brands
Elke Schrooten