Sociaal emotioneel leren

Om te kunnen leren is een veilige en vertrouwde omgeving een basisvoorwaarde.
We hechten groot belang aan een goed pedagogisch klimaat. Wij willen ons pedagogisch klimaat versterken. Leerlingen moeten zich veilig en gewaardeerd voelen, zodat ze kunnen leren.

Binnen de school is er veel aandacht voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL). Op school hebben wij een gedragsteam die zaken coördineert t.a.v. SEL.