'Communicatie App' - Parro

Parro: de communicatie-app tussen ouders en school

 
Een juiste, gedegen en accurate communicatie met onze ouders is erg belangrijk. Daarom gebruiken wij diverse middelen om onze informatie te verspreiden: onze Facebookpagina, de website voor zowel nieuwe als bestaande ouders, Daar komt nu een nieuwe communicatie app bij...
Wij kregen van een aantal ouders de vraag of wij niet op een andere manier ouders konden informeren over aanstaanden groepsactiviteiten.  De info die tot nu toe via mail gaat was op de mobiel zo lastig te openen en te lezen. Wij hebben geprobeerd hiervoor een oplossing te bedenken.
Vanaf september 2020 willen wij op groepsniveau gaan communiceren middels de "Parro-app". 

Wij kunnen:
  • foto's en bijzondere groepsmomenten delen met ouders en u zo betrekken in de wondere wereld van uw kind op school.
  • u als ouders snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de groep bereiken.
  • op een snelle manier auto's regelen voor excursies, voorstellingen of andere activiteiten.
  • op termijn kunnen we ook de contactmomenten inplannen door gebruikmaking van deze app.
Het zoeken naar telefoonnummers en/ of e-mailadressen is verleden tijd.
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld en voldoet aan de laatste privacyregels.