SNAPPET

De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken met laptops. De verwerking van rekenen en spelling maken ze niet meer in een schrift, dit gaat volledig digitaal. Daarnaast gebruiken ze wel een kladschrift en/of wisbordje bij de instructie.

Het grote voordeel van het werken op deze manier is dat de leerlingen direct feedback krijgen op hun gemaakte werk. De leerkracht kan ook direct op een scherm meekijken hoe de leerlingen de stof maken en kan waar nodig bijsturen of extra/verlengde instructie geven.
Op de laptops kunnen de leerlingen op hun eigen niveau werken. Naast de basisstof werken de leerlingen aan doelen die ze nog in mindere mate beheersen of krijgen ze extra uitdagende opgaven.

Naast Snappet staan er een aantal andere educatieve apps op, zoals bijvoorbeeld Squla. Hier werken de leerlingen ook aan diverse leerdoelen op meerdere vakgebieden.